Kancelaria notariusza – opłaty

Taksa notarialnasłownik

Stawki wynagrodzenia za wykonywane przez notariusza usługi prawne określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564). Dokument ten określa zarówno maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy za pomoc prawną udzielaną w kancelarii notarialnej, jak i inne – określane widełkowo – opłaty.

Do taksy notarialnej trzeba doliczyć również takie opłaty jak podatek VAT od taksy, podatek od czynności cywilno-prawnych, a także sam wpis do księgi wieczystej. Czynnością notarialną jest również każdy wpis albo wyciąg z aktu notarialnego.

Poszczególne stawki wynagrodzenia

Taksa notarialna jest za każdym razem obliczana od wartości przedmiotu czynności notarialnej, której to akt spisywany jest przez prawnika.

Maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi:podpisywanie dokumentu

  1.  do 3000 złotych – 100 zł,
  2.  od 3000 zł do 10000 zł – 100 zł + 3% nadwyżki ponad 3000 zł,
  3.  od 10000 zł do 30000 zł – 310 zł + 2% nadwyżki ponad 10000 zł,
  4.  od 30000 zł do 60000 zł – 710 zł + 1% nadwyżki ponad 30000 zł,
  5.  od 60000 zł do 1000000 zł – 1010 zł + 0,4% nadwyżki ponad 60000 zł,
  6.  od 1000000 zł do 2000000 zł – 4770 zł + 0,2% nadwyżki ponad 1000000 zł,
  7.  od 2000000 zł – 6770 zł + 0,25% nadwyżki ponad 2000000 zł

Łączna wartość opłaty nie może jednak wynieść więcej niż 10000 zł. Co do osób należących do I grupy podatkowej maksymalna wartość taksy to 7500 zł..

Jesteśmy na Google+
Google+