Kancelaria Notarialna we Wrocławiu     


Skrupulatny notariuszwmała aga

Kancelaria notarialna prowadzona przez Iwonę Gomułkiewicz-Krzywulicz ma swoją siedzibę we Wrocławiu. Notariusz jest zawodem zaufania publicznego, a zakres jego obowiązków obejmuje wykonywanie czynności, którym są Państwo obowiązani lub też pragną nadać formę czynności notarialnych. Równocześnie notariusze dbają o to, by realizowane przez nich czynności zabezpieczały interesy Klientów kancelarii. Biuro notarialne oferuje wszechstronną obsługę prawną dotyczącą sporządzania aktów notarialnych, takich jak testamenty i poświadczenia dziedziczenia. Usługi notarialne obejmują również protesty czeków i weksli oraz sporządzanie dokumentów związanych z przeniesieniem własności. Kancelaria nawiązuje współpracę zarówno z firmami, jak i z osobami indywidualnymi. Notariusz swoje obowiązki wypełnia zgodnie z posiadaną wiedzą, sumieniem, a także wieloletnim doświadczeniem. Dokłada wszelkich starań, aby uczestnikom czynności notarialnych zapewnić maksymalne bezpieczeństwo obrotu prawnego.

 

Notariusze przyjaźni interesantom

notariusz pomagający interesantowi wypełnić dokument

Staramy się dbać o sprawny przebieg prac naszej kancelarii. Dlatego zalecamy naszym Klientom, którzy chcą danego dnia dokonać konkretnej czynności prawnej, aby wcześniej dostarczyli wszystkie potrzebne dokumenty. O wykaz tych dokumentów należy za każdym razem pytać notariusza, który udzieli wyczerpującej odpowiedzi. Jednocześnie przypominamy, że według polskiego prawa kserokopie dokumentów, ich skany albo wydruki z faksu nie są uznawane za dokument. W związku z tym nie mogą być załącznikami do umów notarialnych, które są podstawą wpisu do księgi wieczystej. Najczęściej czynności notarialne wykonuje się osobiście w biurze. Jednak, zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, można ich dokonywać również poza siedzibą kancelarii. Jest to możliwe jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Zastanawiali się Państwo, czy umowa ustanowienia i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Może mają Państwo problem z przepisami prawnymi dotyczącymi ustanowienia hipoteki? Zachęcamy do odwiedzenia siedziby naszej kancelarii notarialnej we Wrocławiu. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Jesteśmy na Google+
Google+